• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.131.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - badanie opinii publicznej - Dworzec Olsztyn Główny

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2019-04-03

Data odpowiedzi: 2019-04-16

Treść wniosku:

Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następujących informacji dotyczących badania opinii publicznej  w sprawie dworca Olsztyn Główny, o którym Prezydent Olsztyna poinformował w niedzielę 31 marca 2019 r.:

1. kto był pomysłodawcą przeprowadzania badania (proszę o podanie imienia i nazwiska osoby oraz jego stanowiska);

2. kto był autorem pytań, które zostały wykorzystane w ramach badania (proszę o podanie imienia i nazwiska osoby oraz jego stanowiska);

3. w jakim celu i w jaki sposób zostały lub zostaną wykorzystane wyniki badań.

Jednocześnie wnoszę o udostępnienie kopii umowy zawartej z podmiotem wykonującym badanie lub innego dokumentu określającego zakres zlecenia oraz jego koszt, a także wszelkich dokumentów określających metodologię badania oraz jego wyniki.

Treść odpowiedzi:
PDF, 239,72 KB metryczka
PDF, 1,11 MB metryczka
PDF, 1,69 MB metryczka
DOC, 32 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.131.2019 Wniosek - badanie opinii publicznej - Dworzec Olsztyn Główny
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-04 14:26:02
Wytworzył: Aneta Szpaderska
Data wytworzenia: 2019-04-03
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Bartosz Kamiński
Data modyfikacji: 2019-12-18 11:42:27