• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.129.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - powołanie zespołu społecznego do spraw ochrony zwierząt

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-04-01

Data odpowiedzi: 2019-04-12

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zarządzenia nr 30 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 stycznia 2019 roku o powołaniu Zespołu społecznego do spraw ochrony zwierząt na terenie miasta Olsztyna, w następującym zakresie:

1. Kiedy podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad utworzeniem zespołu? Kto był inicjatorem pomysłu? Proszę o załączenie dokumentów, np wniosków z tym związanych.

2. Kto prowadził prace nad utworzeniem zespołu?

3. Czy decyzję o rozpoczęciu prac nad utworzeniem zespołu konsultowano z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony zwierząt? Jeśli tak to z jakimi i na podstawie jakich kryteriów je wybrano?

4. Kto został zaproszony do bycia członkiem zespołu? Kto propozycje przyjął, a kto odrzucił?

5. Na podstawie jakich kryteriów wybrano organizacje społeczne, których przedstawiciele weszli w skład zespołu?

6. Kto, kiedy i jaką drogą kontaktował się z potencjalnymi członkami zespołu składając propozycję uczestnictwa w nim?

7. Proszę również o udostępnienie protokołów z dotychczasowych spotkań zespołu.

Treść odpowiedzi:
PDF, 4,46 MB metryczka
DOC, 3,72 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.129.2019 Wniosek - powołanie zespołu społecznego do spraw ochrony zwierząt
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-03 12:58:22
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-04-01
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-12-10 07:44:11