• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.128.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - funkcjonowanie systemu EZD

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-03-29

Data odpowiedzi: 2019-04-10

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
wnioskuję o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 
1. Czy w Państwa podmiocie funkcjonuje system EZD (zgodny z definicją z rozporządzenia z 2011 roku), jeśli tak to, od kiedy?
2. Jeżeli nie ma systemu EZD to czy istnieją narzędzia informatyczne wspomagające wykonywanie czynności kancelaryjnych (np. rejestr korespondencji przychodzącej i/lub wychodzącej, spis spraw) (inne niż system EZD)?
3. Proszę podać nazwę producenta systemu EZD (zob. punkt 1), narzędzia informatycznego wspomagającego wykonywanie czynności
kancelaryjnych lub systemu teleinformatycznego do elektronicznego obiegu dokumentacji (zob. punkt 2). 
4. Na podstawie jakich wewnętrznych regulacji podmiotu funkcjonuje system EZD lub inne narzędzia informatyczne wspomagające wykonywanie czynności kancelaryjnych (nr zarządzenia kierownika podmiotu dotyczącego wprowadzenia systemu EZD, odnośnik do dziennika urzędowego)?
5. Czy w systemie EZD funkcjonuje moduł archiwum zakładowego, jeśli nie to czy działają inne narzędzia informatyczne obsługujące archiwum zakładowe?
6. Jakie klasy z jednolitego rzeczowego wykazu akt, które prowadzone są w systemie EZD (proszę wskazać maks. 5 przykładów).

Treść odpowiedzi:
DOC, 265,05 KB metryczka
DOC, 254,47 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.128.2019 Wniosek - funkcjonowanie systemu EZD
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-04-02 14:58:57
Wytworzył: Rafał Ruchlewicz
Data wytworzenia: 2019-03-29
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-05-21 13:02:03