• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.126.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

Data wpływu: 2019-03-27

Data odpowiedzi: 2019-04-28

Treść wniosku:

Wnoszę o udostępnienie:

1) informacji o sumie przychodów ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji publicznej w 2018 r. (w tym m.in. biletów czasowych, jednorazowych, krótkookresowych i długookresowych);
2) informacji o wysokości wydatków na miejską komunikację publiczną w 2018 r.;
3) informacji o wysokości przychodów ze stref płatnego parkowania w 2018 r.;
4) informacji o sumie nakładów finansowych na strefy płatnego parkowania w 2018 r. (w tym np. wynagrodzenie osób sprawdzających posiadanie biletów parkingowych, koszt serwisowania parkometrów).   


Treść odpowiedzi:
PDF, 230,73 KB metryczka
DOC, 82 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.126.2019 Wniosek - przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-28 10:49:47
Wytworzył: Wiesława Jakimczuk
Data wytworzenia: 2019-03-27
Odpowiedzialny: Wiesława Jakimczuk
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-16 14:46:16