• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.123.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - błędnie wydane decyzje administracyjne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro ds. Obsługi Prawnej

Data wpływu: 2019-03-22

Data odpowiedzi: 2019-04-08

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej:

1) Ile w ciągu ostatnich 4 lat było błędnie wydanych decyzji administracyjnych skutkujących wypłatą przez urząd odszkodowania poszkodowanym?

2) Jaką kwotę odszkodowań w ciągu ostatnich 4 lat wypłacił urząd za błędy w wydawanych decyzjach administracyjnych?

3) Ilu urzędników zostało pociągniętych do odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za błędy przy wykonywaniu władzy publicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.


Treść odpowiedzi:
PDF, 218,71 KB metryczka
DOC, 82 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.123.2019 Wniosek - błędnie wydane decyzje administracyjne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-25 12:52:05
Wytworzył: Marcin Ignatowski
Data wytworzenia: 2019-03-22
Odpowiedzialny: Marcin Ignatowski
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2019-12-09 11:02:45