• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.122.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ilość wniosków o wydanie zezwolenia - Prawo o ruchu drogowym

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2019-03-20

Data odpowiedzi: 2019-03-29

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o informacje w trybie uzyskania informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:

1) ile wniosków o wydanie zezwolenia na podstawie art. 65l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zostało do państwa skierowanych?

2) ile zostało w chwili obecnej przez państwa wydanych zezwoleń na podstawie art. 65l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym? Jeżeli wydali państwo co najmniej jedno takie zezwolenie proszę o wskazanie listy podmiotów, na których rzecz zostały one wydane

3) ile wniosków o wydanie zezwolenia na podstawie art. 65l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zostało odrzuconych lub zakończyło się decyzją odmowną? W przypadku jeśli co najmniej jeden wniosek o zezwolenie zakończył się wydaniem decyzji odmownej proszę o wskazanie ile z takich decyzji zostało zaskarżonych (i o ostatecznym wyniku takich działań – czy w wyniku zaskarżenia decyzja dostała utrzymana czy podważona).

4) czy posiadacie państwo wytyczne lub procedury dotyczące postępowania w sprawach związanych z wnioskami wskazanymi w pkt. 1 powyżej?


Treść odpowiedzi:
PDF, 414,35 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.122.2019 Wniosek - ilość wniosków o wydanie zezwolenia - Prawo o ruchu drogowym
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-25 12:18:49
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2019-03-20
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Jakub Siudziński
Data modyfikacji: 2019-04-01 14:02:04