• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.121.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - emisja obligacji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2019-03-21

Data odpowiedzi: 2019-03-29

Treść wniosku:

Działając w oparciu o art. 2 oraz 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669), uprzejmie prosimy o udzielenie poniższych informacji:

1) czy w latach 2016-2019 Państwa jednostka samorządu terytorialnego emitowała obligacje?

W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie:

2) ile było postępowań dotyczących emisji obligacji (dotyczy zarówno przetargów/konkursów jak i transakcji zawieranych poza przetargiem/konkursem)?

oraz dla każdego postępowania:

3) kiedy przeprowadzono emisję?

4) jaka była kwota emisji obligacji komunalnych?

5) w jakich latach nastąpił lub będzie następował wykup obligacji?

6) jakie podmioty składały ofertę w postępowaniach?

7) jakie podmioty wygrały postępowanie?

8) jakie było oprocentowanie (lub marża ponad stawkę WIBOR) oraz prowizja zawarta w ofercie podmiotu, który wygrał postępowanie?

9) jakie było oprocentowanie (lub marża ponad stawkę WIBOR) oraz prowizja zawarte w ofertach pozostałych oferentów?

Ponadto na tej samej podstawie prosimy również o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

10) czy w latach 2016-2019 miała miejsce subrogacja długu w odniesieniu do jakiegokolwiek zadłużenia Państwa JST?

W przypadku dzielenia twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie:

11) jaka była kwota podlegająca subrogacji oraz jaki podmiot przejął zadłużenie?

Również na tej samej podstawie prosimy o odpowiedź na pytanie:

12) czy budżet Państwa jednostki samorządu terytorialnego na rok 2019 (lub projekt budżetu na rok 2019, jeżeli budżet na rok 2019 nie został jeszcze uchwalony) przewiduje emisję obligacji w roku 2019, a jeśli tak to w jakiej kwocie?


Treść odpowiedzi:
PDF, 570,46 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.121.2019 Wniosek - emisja obligacji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-25 11:33:35
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2019-03-21
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Anna Tomaszewska
Data modyfikacji: 2019-04-01 12:51:07