• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.118.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2019-03-20

Data odpowiedzi: 2019-03-22

Treść wniosku:
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawę wyposażenia bryły "A" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 61 w zakresie mebli warsztatowych i dydaktycznych

Składam wniosek o udostępnienie stanowiących załącznik do protokołu z postępowania, złożonych ofert przetargowych Wykonawców:
1. Andrzej Piasecki, 62-081 Chyby, ul. Migdałowa 8,
2. Lucjan Sp. o.o., 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 39.

Wnioskuję o przesłanie skanu złożonych ofert na adres e-mail.

Treść odpowiedzi:
PDF, 677,11 KB metryczka
PDF, 408,34 KB metryczka
PDF, 223,92 KB metryczka
PDF, 326,45 KB metryczka
PDF, 294,92 KB metryczka
DOC, 95.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.118.2019 Wniosek - oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-21 11:56:45
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2019-03-20
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2019-12-18 15:00:05