• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.116.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wydane zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa UW

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-03-19

Data odpowiedzi: 2019-04-16

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej jako „Ustawa”), na wniosek właściciela organ wydaje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie (dalej jako „Zaświadczenie”) w terminie 4 miesięcy od otrzymania wniosku.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z pytaniem:

a) Ile wpłynęło do Państwa wniosków w trybie art. 4 ust. 2 pkt 2) Ustawy o wydanie Zaświadczenia?

b) Ile zostało wydanych Zaświadczeń?

c) Ile zostało wydanych postępowań o odmowie wydania Zaświadczenia (o ile takie w ogóle wydano)?

 

2. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3) Ustawy na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu, organ wydaje Zaświadczenie w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z pytaniem:

a) Ile wpłynęło do Państwa wniosków w trybie art. 4 ust. 2 pkt 3) Ustawy o wydanie Zaświadczenia?

b) Ile zostało wydanych Zaświadczeń?

c) Ile zostało wydanych postanowień o odmowie wydania Zaświadczenia (o ile takie w w ogóle wydano)?

 

3. W sytuacjach określonych w pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) powyżej, w przypadku, gdy odmowa wydania Zaświadczenia wiązała się z faktem, że na weryfikowanej pod kątem przekształcenia nieruchomości znajdował się budynek gospodarczy, garaż, inny obiekt budowlany lub urządzenie budowlane, niespełniający przesłanki prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych (art. 1 ust. 2 pkt. 3 Ustawy), uprzejmie proszę o ogólne wskazanie co to był za obiekt (tylko przykłady)


Treść odpowiedzi:
PDF, 403,69 KB metryczka
PDF, 387,94 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.116.2019 Wniosek - wydane zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa UW
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-21 10:40:00
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2019-03-19
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2019-04-16 14:22:06