• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.115.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie pism do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej

Data wpływu: 2019-03-19

Data odpowiedzi: 2019-03-25

Treść wniosku:

Proszę o nadesłanie kserokopii pisma z jakim zwróciła się Gmina Olsztyn do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki datowanego na dzień 4 lipca 2018 r. (otrzymanego przez URE 2 sierpnia 2018 roku) oraz o nadesłanie kserokopii załączników do pisma URE, tj. korespondencji przesłanej przez Energa w odpowiedzi na pismo Prezesa URE z 09.08.2018 r. Podstawą wniosku jest art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 13,28 KB metryczka
PDF, 1,20 MB metryczka
PDF, 5,66 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.115.2019 Wniosek - kopie pism do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-21 08:48:44
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2019-03-19
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Łukasz Pikuła
Data modyfikacji: 2019-03-25 16:00:00