• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.114.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ośrodki doskonalenia kierowców w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2019-03-19

Data odpowiedzi: 2019-03-29

Treść wniosku:


1. Proszę o przesłanie listy wszystkich działających na terenie Olsztyna ośrodków szkolenia kierowców z uwzględnieniem firmy, numerów identyfikacyjnych (NIP, REGON, KRS - jeśli dotyczy), adresu i kategorii w których prowadzone są szkolenia.

2. Proszę o wskazanie najbardziej aktualnych statystyk dot. zdawalności kursantów prowadzonych przez każdy z ww. OSK, w miarę możliwości z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy.


Treść odpowiedzi:
PDF, 444,01 KB metryczka
PDF, 37,48 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.114.2019 Wniosek - ośrodki doskonalenia kierowców w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-21 08:43:40
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2019-03-19
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Jakub Siudziński
Data modyfikacji: 2019-03-29 11:34:43