• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.113.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - przesłonięte zielenią znaki drogowe przy ul. Kopernika 36

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-03-13

Data odpowiedzi: 2019-03-20

Treść wniosku:
Informuję o udokumentowanym w dniu: 13 lipca 2018 r. zaobserwowanym problemie w przestrzeni publicznej miasta k/ul. Mikołaja Kopernika 36, dotyczącym: zieleni miejskiej.
Opis problemu: Zieleń przesłania znaki drogowe - znak zakazu wraz ze znajdującym poniżej, nieaktualnym znakiem informacyjnym (nie odpowiada warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu ministra infrastruktury).
Proszę o podjęcie działań interwencyjnych w przedstawionej sprawie oraz informację o planowanym terminie naprawy (lub w przypadku podjęcia jej wcześniej, data wykonania), ew. wraz z zewidencjonowanym numerem lub sygnaturą sprawy.

Treść odpowiedzi:

Szanowny Panie,

odpowiadając na wniosek z dnia 13.03.2019 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie przesłoniętych zielenią znaków drogowych przy ul. M. Kopernika 36, zawiadamiam że Urząd Miasta Olsztyna nie posiada wyżej wymienionej informacji. Z posiadanej przez Urząd wiedzy, wynika że dysponentem takich danych jest Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, do którego proponuję zwrócić się ze stosownym wnioskiem.

Z poważaniem,

Hanna Mikulska-Bojarska

Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.113.2019 Wniosek - przesłonięte zielenią znaki drogowe przy ul. Kopernika 36
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-20 12:21:44
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2019-03-13
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-03-21 10:11:39