• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.112.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - nieaktualny znak zakazu postoju ul. Kopernika 14

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-03-13

Data odpowiedzi: 2019-03-20

Treść wniosku:
Informuję o udokumentowanym w dniu: 13 lipca 2018 r. zaobserwowanym problemie w przestrzeni publicznej miasta k/ul. Mikołaja Kopernika 14, dotyczącym: dewastacji znaku drogowego.
Opis problemu: Nieaktualny znak zakazu postoju, nie odpowiada warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu ministra infrastruktury (§ 2 z dnia 3 lipca 2003 r.) i podlega zastąpieniu znakiem spełniającym warunki tegoż rozporządzenia w terminie od dnia 31 grudnia 2010 r.
Proszę o podjęcie działań interwencyjnych w przedstawionej sprawie oraz informację o planowanym terminie naprawy (lub w przypadku podjęcia jej wcześniej, data wykonania), ew. wraz z zewidencjonowanym numerem lub sygnaturą sprawy.

Treść odpowiedzi:
Szanowny Panie, odpowiadając na wniosek z dnia 13.03.2019 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie nieaktualnego znaku zakazu postoju przy ul. M. Kopernika 14, zawiadamiam że Urząd Miasta Olsztyna nie posiada wyżej wymienionej informacji.  Z posiadanej przez Urząd wiedzy, wynika że dysponentem takich danych jest Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, do którego proponuję zwrócić się ze stosownym wnioskiem. 
Z poważaniem,
Hanna Mikulska-Bojarska
Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.112.2019 Wniosek - nieaktualny znak zakazu postoju ul. Kopernika 14
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-20 12:14:34
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2019-03-13
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-03-20 15:28:15