UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VI/96/19
Data podjęcia: 27-03-2019
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 27-03-2019
Tytuł Uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowym dzierżawcą
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VI/96/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowym dzierżawcą
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-03-19 14:07:00
Wytworzył: Jerzy Litwiński
Data wytworzenia: 2019-03-19
Odpowiedzialny: Jerzy Litwiński
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-04-03 14:06:16