UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VI/93/19
Data podjęcia: 27-03-2019
Data opublikowania: 25-04-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 2219
Data wejścia w życie: 10-05-2019
Tytuł Uchwały: w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2019”
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VI/93/19 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2019”
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-03-19 13:47:25
Wytworzył: Anna Barańska
Data wytworzenia: 2019-03-19
Odpowiedzialny: Anna Barańska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-04-26 09:31:14