• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.111.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-03-17

Data odpowiedzi: 2019-03-28

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie o udostępnienie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy. W rejestrze proszę o uwzględnienie numeru działki, nazwy wnioskodawcy oraz rodzaju inwestycji. Proszę o udostępnienie rejestru od 1 stycznia do dnia sporządzenia.


Treść odpowiedzi:
DOC, 453,23 KB metryczka
XLS, 57.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.111.2019 Wniosek - rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-19 13:43:35
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-03-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-04-01 10:55:45