• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.110.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - skan protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2019-03-15

Data odpowiedzi: 2019-03-22

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej – skanu „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w którym znajdować się będzie zestawienie ofert oraz cen uczestników przetargu) dotyczącego zamówienia pod nazwą:

„Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul. Sikorskiego – II etap. Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul. Sikorskiego polegająca na: wzmocnieniu konstrukcji jezdni, wymianie krawężników, wykonaniu oznakowania poziomego i korekcie pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu, przebudowie oświetlenia drogowego, przebudowie kanalizacji deszczowej i odwodnienia jezdni, przebudowie chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, wykonaniu nasadzeń i trawników z profilowaniem skarp.”


Treść odpowiedzi:
PDF, 685,12 KB metryczka
PDF, 1,59 MB metryczka
PDF, 1,37 MB metryczka
DOC, 90.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.110.2019 Wniosek - skan protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-19 13:41:23
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2019-03-15
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2019-12-18 15:03:06