UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VI/85/19
Data podjęcia: 27-03-2019
Data opublikowania: 09-04-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 1941
Data wejścia w życie: 24-04-2019
Tytuł Uchwały:
 w sprawie zmiany Uchwały NR XLIII/819/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VI/85/19 w sprawie zmiany Uchwały NR XLIII/819/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-03-19 11:44:11
Wytworzył: Barbara Korpusik
Data wytworzenia: 2019-03-19
Odpowiedzialny: Barbara Korpusik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-07-24 09:06:49