UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.109.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-03-15

Data odpowiedzi: 2019-03-21

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1) Wskaźnik pokrycia planami miejscowymi w gminie miejskiej Olsztyn – stan na koniec 2018 r.

2) Jaki procent powierzchni miasta Olsztyn zajmowały plany miejscowe „w opracowaniu” – stan na koniec 2018?

3) Liczba wszystkich strategicznych ocen oddziaływania na środowisko prowadzonych w latach 2017-2018, w tym dotyczących planów miejscowych.

4) Liczba stanowiąca sumę wszystkich dokumentów przyjętych w latach 2017-2018 po przeprowadzeniu oceny strategicznej, w tym dotyczących planów miejscowych.

5) Liczba odstąpień od oceny strategicznej w latach 2017-2018, w odniesieniu do planów miejscowych wraz z określeniem, których planów to dotyczyło.

6) Liczba planów miejscowych, które zostały przyjęte w latach 2017-2018, pomimo że w wyniku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że mogą one znacząca negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.


Treść odpowiedzi:
DOC, 453,88 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.109.2019 Wniosek - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-19 09:56:48
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-03-15
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-03-21 14:30:02