• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.107.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - działania odnośnie dewastacji na ścianie bloku ul. Kołorzeska 13L

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-03-10

Data odpowiedzi: 2019-03-20

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź czy podjęto działania odnośnie dewastacji przez pseud-graffiti na ścianie bloku mieszkalnego Kołobrzeska 13L, zaobserwowanej w dniu: 10 czerwca 2017 r. i w tym dniu, przekazaniem drogą elektroniczną na ogólnie-dostępny adres e-mail urzędu?


Treść odpowiedzi:

Szanowny Panie,

odpowiadając na wniosek z dnia 10.03.2019 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie dewastacji na ścianie bloku mieszkalnego Kołobrzeska 13L, zawiadamiam że Urząd Miasta Olsztyna nie posiada wyżej wymienionej informacji. Z posiadanej przez Urząd wiedzy, wynika że dysponentem takich danych jest Straż Miejska w Olsztynie, do której proponuję zwrócić się ze stosownym wnioskiem.

Z poważaniem,

Hanna Mikulska-Bojarska

Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.107.2019 Wniosek - działania odnośnie dewastacji na ścianie bloku ul. Kołorzeska 13L
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-18 09:50:09
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2019-03-10
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-03-21 10:08:48