UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 15-03-2019
Porządek posiedzenia:

15 marca 2019r. (piątek) o godz.  13.00

w sali 207 w Urzędzie Miasta Olsztyna,  przy ul. Wyzwolenia 30,  posiedzenie

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji kierowanych do rozpatrzenia przez Komisję w sprawie poruszanej przez:

1)       Stowarzyszenie O. dotyczącej działań Prezydenta Olsztyna,

2)       Państwo E. i A. G. w zakresie działań Prezydenta Olsztyna,

3)       Pana W. J. dotyczącej bezpieczeństwa na placach zabaw w Olsztynie.

4)       Pana Z. Ż. w zakresie ponowienia skargi.

5)       Pana A. C. odnośnie łamania zasad jawności przez Radę Osiedla,

6)       Pana A. T. odnośnie działań MOPS,

7)       Panią T. P. dotyczącej skargi na Dyrektora MOPS.

  1. Sprawy różne:
  • Omówienie i zapiniowanie projektu uchwały wraz z uwagami w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Protokół: Protokół Nr 4 Komisji Skarg, Wniosków 15.03 godz.13.00 bip.doc
Obecność: K. Skarg. - 15.03.19.pdf

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 15.03.19
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-03-12 14:44:50
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2019-03-12
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-09-10 09:21:46