• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.104.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - Studium Wykonalności Projektu Cyfrowy Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-03-11

Data odpowiedzi: 2019-03-13

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: Studium Wykonalności Projektu Cyfrowy Olsztyn.

Treść odpowiedzi:
PDF, 167,07 KB metryczka
PDF, 11,42 MB metryczka
PDF, 22,69 KB metryczka
PDF, 37,60 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.104.2019 Wniosek - Studium Wykonalności Projektu Cyfrowy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-12 13:12:35
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2019-03-11
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Szóstak
Data modyfikacji: 2019-12-19 13:29:00