• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.102.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - skan decyzji zatwierdzającej projekt budowlany

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-03-11

Data odpowiedzi: 2019-03-14

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się o udostępnienie:
1. Decyzji Prezydenta Olsztyna z dnia 18.02.2019 r. nr 55/2019 znak sprawy UA 6740.708.2018 zatwierdzającego projekt budowlany oraz udzielającego pozwolenia na budowę SM POJEZIERZE budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach 69/14, 16, 18 obręb geod nr 75 przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie,
2. szkicu graficznego, pokazującego posadowienie budynku na ww. działkach,
3. wezwania Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 21.12.2018 r. wzywający SM POJEZIERZE do usunięcia 17 nieprawidłowości w złożonym projekcie budowlanym

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,18 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.102.2019 Wniosek - skan decyzji zatwierdzającej projekt budowlany
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-11 13:06:47
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-03-11
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-03-18 14:26:34