UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.101.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ilość podań o najem lokalu socjalnego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Data wpływu: 2019-03-08

Data odpowiedzi: 2019-03-18

Treść wniosku:

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej a w szczególności art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. f) dotyczącej prowadzonych rejestrów i zasadach udostępniania danych w nich zawartych zwracamy się do Pana Prezydenta o dane zawierające:

- ilości podań o najem lokalu komunalnego na czas nieoznaczony oczekujących na realizację w dniu 31.12.2018 roku,

- ilości podań o najem lokalu socjalnego na zasadach ogólnych oczekujących na realizację w dniu 31.12.2018 roku,

- ilości podań o najem lokalu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oczekujących na realizację w dniu 31.12.2018 roku,

- ilości podań o najem tymczasowego pomieszczenia, w wyniku realizacji wyroku sądu orzekającego eksmisję oczekujących na realizację w dniu 31.12.2018 roku,

- dacie złożenia podania o lokal komunalny, które najdłużej oczekuje na realizację.


Treść odpowiedzi:
PDF, 447,65 KB metryczka
PDF, 51,34 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.101.2019 Wniosek - ilość podań o najem lokalu socjalnego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-08 15:12:03
Wytworzył: Zbigniew Karpowicz
Data wytworzenia: 2019-03-08
Odpowiedzialny: Zbigniew Karpowicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-17 08:17:30