• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.100.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - przebudowa ul. Linki

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2019-03-07

Data odpowiedzi: 2019-03-18

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1) koncepcji skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Linki oraz drogi dojazdowej do budynku nr 11,

2) wytycznych jakie ZDZiT otrzymał w zakresie koncepcji wymienionej w pkt. 1 od Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna,

3) określenia daty, kiedy koncepcję wymienioną w pkt. 1 opiniował Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna oraz kopii tej opinii,

4) w jakim zakresie koncepcja włączenia ul. Linki w ul. 1 Maja była konsultowana społecznie z wyszczególnieniem działań i dat ich wykonania,

5) treści analiz zgodności koncepcji wymienionej w pkt. 1 ze Zintegrowanym programem rozwoju przestrzennego Śródmieścia,

6) z jakich dokumentów strategicznych miasta wynika koncepcja wymieniona w pkt. 1.


Treść odpowiedzi:
PDF, 3,67 MB metryczka
DOCX, 100,92 KB metryczka
PDF, 2,25 MB metryczka
PDF, 4,12 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.100.2019 Wniosek - przebudowa ul. Linki
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-08 14:50:56
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2019-03-07
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-23 13:19:53