UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.99.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kserokopie inwestycji dot. budynków miszkalnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-03-06

Data odpowiedzi: 2019-03-18

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w postaci kserokopii dokumentów dotyczących następujących inwestycji:

- Olsztyn ul. Niepodległości dz. nr geod. 22/4 obr. 65 – Budynek Mieszkalny wielorodzinny GRAND HOUSE,

- Olsztyn ul. Limanowskiego dz. nr geod. 108/4 i 124/4 obr. 17 – Budynek mieszkalny wielorodzinny KLONOWA ALEJA,

- Olsztyn ul. Mroza dz. nr geod. 96/4 obr. 125 – budynek mieszkalny wielorodzinny VINCENT,

- Olsztyn ul. Bukowskiego dz. nr geod. 24/4 i 25/9 obr. 160 – budynek mieszkalny wielorodzinny VINCENT II,

- Olsztyn, ul. Sikorskiego dz. nr geod. 112/2 obr. 105 – budynek mieszkalny wielorodzinny,

- Olsztyn, ul. Krasickiego dz. nr geod. 37/40 obr. 126 – budynki mieszkalne wielorodzinne

 

W przedmiocie:

- daty złożenia wniosku,

- daty wydania pozwolenia na budowę,

- autorów projektu (strona tytułowa),

- spisu zawartości dokumentacji,

- opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu,

- projektu zagospodarowania terenu,

- opisu technicznego do projektu architektury,

- rysunków z zakresu architektury, rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje, elewacje,

- charakterystyki energetycznej budynku,

- właściwości cieplnych przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych


Treść odpowiedzi:
DOCX, 70,25 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.99.2019 Wniosek - kserokopie inwestycji dot. budynków miszkalnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-08 13:20:30
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-03-06
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-03-19 14:38:10