• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.97.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-03-05

Data odpowiedzi: 2019-03-13

Treść wniosku:

Proszę o przysłanie pocztą elektroniczną informacji:

 1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

 2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

 3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2018 r.? (nie licząc zwierząt, którymi  zajęto się w latach poprzednich)

 4. jaki był w 2018 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

 5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2018 r.


Treść odpowiedzi:
DOC, 42 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.97.2019 Wniosek - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-08 12:27:57
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-03-05
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-03-13 10:33:48