• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.96.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-03-05

Data odpowiedzi: 2019-03-11

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

- wgląd w decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr II-687/2014 z dnia 19.12.2014 r. wraz z załącznikami.


Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:
Dnia 11.03.2019 r. , w siedzibie  Urzędu Miasta, Wnioskodawca dokonał wglądu do okazanej dokumentacji. Wnioskodawca wykonał zdjęcia z projektu w  zakresie tytułu projektu (bez danych osobowych) , fragmentu rzutu kondygnacji piwnicy, parteru I i II piętra (bez danych w  tabeli ), danych ogólnych oraz opisu projektowanego budynku. 
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.96.2019 Wniosek - decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-08 12:24:20
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-03-05
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-03-13 14:21:04