• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.95.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - koncepcja skrzyżowania ul. 1 maja z ul. Linki

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

Data wpływu: 2019-03-04

Data odpowiedzi: 2019-03-07

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- koncepcji skrzyżowania ul. 1 maja z ul. Linki oraz przebudowy ul. Linki oraz drogi dojazdowej do budynku nr 11.

Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej-skierowany do Prezydenta Olsztyna w dniu 04.03.2019 r., uprzejmie informuję, że Urząd Miasta Olsztyna nie jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej koncepcji skrzyżowania ul. 1 Maja  z ul.Linki, przebudowy ul. Linki oraz drogi dojazdowej do budynku nr 11.
Podmiotem właściwym do udzielenia żądanej informacji jest  Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie (ZDZiT) , do którego należy zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Podaję kontakt:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu
10-015 Olsztyn
ul. Knosały 3/5 B
tel.89 5443111
Z poważaniem
Wiesława Jakimczuk
Główny Specjalista - Samodzielne stanowisko ds.monitorowania spółek miejskich
W Urzędzie Miasta Olsztyna
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.95.2019 Wniosek - koncepcja skrzyżowania ul. 1 maja z ul. Linki
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-06 09:32:51
Wytworzył: Wiesława Jakimczuk
Data wytworzenia: 2019-03-04
Odpowiedzialny: Wiesława Jakimczuk
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-03-07 14:17:08