• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.94.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje wydane w przedmiocie reprywatyzacji w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-02-19

Data odpowiedzi: 2019-03-06

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 roku poz. 1330), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, poprzez:
- nadesłanie w formie skan decyzji wydanych w przedmiocie reprywatyzacji w Olsztynie na majątku komunalnym po roku 1989, które zostały wymienione w wykazie nieruchomości, które zostały zwrócone po 1989 roku byłym właścicielom i użytkownikom wieczystym, który to wykaz został załączony do pisma Tut. Organu z dnia 5 stycznia 2018 roku, znak sprawy: OK.1431.282.2017, nr dokumentu: 1989.01.2018-W (udostępniony pod adresem: http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/338565/ok_1431_282_2017_wniosek_reprywatyzacja_w_olsztynie_po_1989r_/).


Treść odpowiedzi:
PDF, 19,55 KB metryczka
PDF, 2,16 MB metryczka
PDF, 1,08 MB metryczka
PDF, 1,85 MB metryczka
PDF, 1,30 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.94.2019 Wniosek - decyzje wydane w przedmiocie reprywatyzacji w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-05 13:14:47
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2019-02-19
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-03-06 13:02:27