• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.93.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - skany umów zawartych przez Gminę Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Podatków i Opłat

Data wpływu: 2019-03-04

Data odpowiedzi: 2019-03-11

Treść wniosku:

Proszę o przesłanie mi na adres e-mail skanów następujących umów zawartych przez Gminę Olsztyn:

- umowa numer PL/01/01/2014/214/02 z dnia 28 stycznia 2014 r.

- umowa nr PL/01/01/2016/214/02 z dnia 12 stycznia 2016 r.

- umowa nr PL/01/02/2016/214/02 z dnia 16 maja 2016 r.


Treść odpowiedzi:
PDF, 165,96 KB metryczka
PDF, 1,28 MB metryczka
PDF, 2,37 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.93.2019 Wniosek - skany umów zawartych przez Gminę Olsztyn
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-05 10:26:28
Wytworzył: Dorota Lewkowicz
Data wytworzenia: 2019-03-04
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Łozowska
Data modyfikacji: 2019-03-12 10:38:15