• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.92.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenia na budowę działki 84/4, 84/5, 85/2, 87/13 obręb 87

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-03-01

Data odpowiedzi: 2019-03-08

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- wydane pozwolenia na budowę na terenie działek 84/4, 84/5, 85/2, 87/13  obręb geodezyjny 87. Proszę o zanonomizowaną kserokopię tych decyzji.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,76 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.92.2019 Wniosek - pozwolenia na budowę działki 84/4, 85/2, 87/13 obręb 87
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-03-04 13:45:43
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-03-01
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-03-08 15:51:18