• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.89.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja dot. linii elektroenergetycznej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-02-26

Data odpowiedzi: 2019-03-04

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

1. Czy Urząd Miasta Olsztyna posiada w swoich zasobach archiwalnych dokumenty dotyczące linii elektroenergetycznej o przebiegu Olsztyn I – Włocławek Azoty (dawniej Olsztyn I – Konin rok budowy 1965 r.) w szczególności decyzje o zezwoleniu na zakładanie i przeprowadzenie przewodów oraz urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej.

2. Do jakiego Archiwum Państwowego ewentualnie zostały przekazane ww. dokumenty.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.89.2019 Wniosek - dokumentacja dot. linii elektroenergetycznej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-27 11:41:11
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-02-26
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-03-04 12:05:35