UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.88.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji na przeprowadzenie gazociągów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-02-26

Data odpowiedzi: 2019-03-13

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, poprzez:

1) udostępnienie decyzji (wraz z załącznikami) wydanych na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości stanowiących podstawę prawną do przeprowadzenia gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia na terenie gminy Olsztyn

2) udostępnienie decyzji (wraz z załącznikami) wydanych na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce i wywłaszczeniu nieruchomości stanowiących podstawę prawną do przeprowadzenia gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia na terenie gminy Olsztyn


Treść odpowiedzi:
PDF, 275,88 KB metryczka
PDF, 78,09 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.88.2019 Wniosek - kopia decyzji na przeprowadzenie gazociągów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-27 11:10:38
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2019-02-26
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-01-17 09:18:24