• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.87.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - podstawa prawna do przeprowadzenia linii o napięciu 110 kV

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-02-26

Data odpowiedzi: 2019-03-13

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, poprzez:

1) udostępnienie decyzji (wraz z załącznikami) wydanych na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości stanowiących podstawę prawną do przeprowadzenia linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV stanowiących obecnie własność Energa Operator S.A. na terenie gminy Olsztyn

2) udostępnienie decyzji (wraz z załącznikami) wydanych na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99) stanowiących podstawę prawną do przeprowadzenia linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV stanowiących obecnie własność Energa Operator S.A. na terenie gminy Olsztyn.


Treść odpowiedzi:
PDF, 279,27 KB metryczka
PDF, 78,71 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.87.2019 Wniosek - podstawa prawna do przeprowadzenia linii o napięciu 110 kV
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-27 11:04:23
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2019-02-26
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-01-17 09:19:51