UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.84.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetyczne

Data wpływu: 2019-02-25

Data odpowiedzi: 2019-02-28

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o przesłanie kserokopii opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, którą uzyskała Gmina Olsztyn oraz udzielenia informacji czy Gmina Olsztyn wystąpiła z pozwem o zapłatę przeciwko GOEE Energia Sp. z o.o. z tytułu nienależytego wykonania umowy, a jeśli tak to kiedy pozew został złożony, jaka jest kwota roszczenia oraz sygnatura sprawy.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 13,18 KB metryczka
PDF, 853,93 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.84.2019 Wniosek - kopia opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-27 09:54:20
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2019-02-25
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Łukasz Pikuła
Data modyfikacji: 2019-02-28 14:05:20