• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.83.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu: 2019-02-25

Data odpowiedzi: 2019-03-05

Treść wniosku:

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji wnioskuję o udostępnienie informacji publicznej na temat aktualnej (tj. na dzień 24.02.2019)
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Olsztyna odrębnie dla:

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- powyżej 18% zawartości alkoholu.

oraz punktów sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym:

- liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Treść odpowiedzi:
ODT, 92,59 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.83.2019 Wniosek - liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-26 12:26:23
Wytworzył: Beata Albert - Zalewska
Data wytworzenia: 2019-02-25
Odpowiedzialny: Beata Albert-Zalewska
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Radzka
Data modyfikacji: 2019-03-05 10:11:06