• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.82.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - rekultywacja gruntów w obrębie miasta

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-02-24

Data odpowiedzi: 2019-03-04

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Dokumentacji dotyczących rekultywacji gruntów w obrębie miasta przez ostatnie 10 lat tj. określenie obszarów poddanych rekultywacji, opis stanu obszarów przed wykonaniem zabiegów, metodykę rekultywacji oraz ich koszt.

Treść odpowiedzi:
Odpowiedź zostanie udzielona na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.82.2019 Wniosek - rekultywacja gruntów w obrębie miasta
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-26 10:30:38
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-02-24
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-03-04 10:05:56