• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.81.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - oddanie budynku do użytku ul. Działkowa 47

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-02-22

Data odpowiedzi: 2019-02-28

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

- dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku dla nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ul. Działkowej 47, oznaczonej nr ewidencyjnym działki nr 237 i powierzchni 277 m2, obręb 48.

Przedmiotowa nieruchomość została oddana do użytkowania w latach 1985-1995, a na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 30 marca 2000 roku , znak: M.V.72247-140/2000 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  


Treść odpowiedzi:
PDF, 521,83 KB metryczka
DOC, 514,49 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.81.2019 Wniosek - oddanie budynku do użytku ul. Działkowa 47
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-26 10:20:49
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-02-22
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-12-06 09:40:38