• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. poz. 365 zostało opublikowane Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 26 maja 2019 r.w godzinach od 7.00 do 21.00.


Kontakt w sprawie organizacji wyborów:
telefony: 89 527-57-79, 89 527-44-15, 89 527-31-11, wew. 353, 346
faks: 89 527-44-15
e-mail: um.wybory@olsztyn.eu

Kontakt w sprawie spisu wyborców:
telefony: 89 527-31-11, wew. 412, 424, 326, 455, 386
e-mail: elud@olsztyn.eu

INFORMACJA
Urzędnicy wyborczy pełnią dyżury w każdy poniedziałek od dnia 1 kwietnia 2019 r. w godz. 15.00 - 17.00, w pok. nr 20, Urzędu Miasta Olsztyna.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI JEDNORAZOWEGO DOPISANIA SIĘ DO SPISU WYBORCÓW OLSZTYNA

DOCX, 12,24 KB metryczka
ODT, 17,52 KB metryczka
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA
DOCX, 12,45 KB metryczka
DOC, 22.5 KB metryczka

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REJESTRU WYBORCÓW

DOCX, 11,91 KB metryczka

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wraz z kalendarzem wyborczym
PDF, 437,23 KB metryczka
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
PDF, 227,87 KB metryczka
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
DOC, 44.5 KB metryczka
Obwieszczenie Prezydenta Olsztyna z dnia 17 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12, 56,24 KB metryczka
Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
PDF, 159,88 KB metryczka
PDF, 244,07 KB metryczka

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Olsztynie z dnia 11 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
PDF, 78,23 KB metryczka
DOC, 31.5 KB metryczka

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
PDF, 323,55 KB metryczka
DOC, 72 KB metryczka
DOC, 64.5 KB metryczka

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
PDF, 201,26 KB metryczka
PDF, 78,23 KB metryczka

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
PDF, 317,97 KB metryczka

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
PDF, 140,89 KB metryczka
Uchwała nr 19/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
PDF, 260,89 KB metryczka

Informacja Prezydenta Olsztyna o wskazanych miejscach na terenie Olsztyna przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
DOC, 51 KB metryczka

Postanowienie nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
PDF, 6,70 MB metryczka
Postanowienie nr 99/2019 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Olsztyn w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
PDF, 1,65 MB metryczka
Informacja Prezydenta Olsztyna o terminie losowania podziału miejsc na terenie miasta przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na słupach oświetleniowych i ogrodzeniach segmentowych
DOC, 28.5 KB metryczka
Komunikat Prezydenta Olsztyna - dotyczący transportu dla osób niepełnosprawnych w dniu 26 maja 2019 r.
DOC, 24.5 KB metryczka

Postanowienie nr 103/2019 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
PDF, 978,33 KB metryczka
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie I w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Olsztyn
PDF, 287,20 KB metryczka
PDF, 278,79 KB metryczka
PDF, 197,42 KB metryczka
PDF, 196,25 KB metryczka
PDF, 278,10 KB metryczka
PDF, 275,96 KB metryczka
PDF, 185,09 KB metryczka
PDF, 277,09 KB metryczka
PDF, 293,85 KB metryczka
PDF, 186,06 KB metryczka
PDF, 220,87 KB metryczka
PDF, 792,59 KB metryczka
PDF, 236,49 KB metryczka
PDF, 458,64 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-26 08:24:21
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2019-02-26
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-05-26 21:22:06