UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.79.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - położenie nieruchomości na terenie przeznaczonym na cele publiczne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-02-22

Data odpowiedzi: 2019-03-05

Treść wniosku:

Zwracam się w wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej nieruchomości położonej w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer: 7, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00034990/6, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na pytania:

1) Czy ww. nieruchomość oraz prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości położona jest na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne?

2) Czy dla ww. nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?


Treść odpowiedzi:
DOC, 211 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.79.2019 Wniosek - położenie nieruchomości na terenie przeznaczonym na cele publiczne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-25 08:56:08
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-02-22
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-03-06 08:10:30