• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.78.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej UW ul. Kasprzaka 9

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-02-20

Data odpowiedzi: 2019-03-18

Treść wniosku:

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej – rozstrzygnięcia Prezydenta Olsztyna z dnia 21.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie z dniem 01 stycznia 2019 r. zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z 5% na 1% za udział w prawie użytkowania wieczystego związany z lokalami mieszkalnymi położonymi w budynku przy ul. Kasprzaka 9 oraz z 5% na 3% za udział w prawie użytkowania wieczystego związany z lokalami niemieszkalnymi (miejscami postojowymi) położonymi w budynku przy ul. Kasprzaka 9.


Treść odpowiedzi:
DOC, 382 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.78.2019 Wniosek - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej UW ul. Kasprzaka 9
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-22 08:41:22
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2019-02-20
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-03-18 10:01:03