• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 25-02-2019
Porządek posiedzenia:

25 lutego 2019r. ( poniedziałek) o godz. 9.00

w sali 207 w Urzędzie Miasta Olsztyna,  przy ul. Wyzwolenia 30,

posiedzenie KOMISJI PRAWA i BEZPIECZEŃSTWA

 

 

 

Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Sprawozdanie z realizacji wykonania przez skazanych nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej na terenie Miasta Olsztyna za rok 2018.

3.       Zaopiniowanie projektów uchwał :

  • nr rob. 58/19 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie,
  • nr rob. 50/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Kętrzyńskiego, Pojezierza, Kormoran,
  • nr rob. 51/19 w sprawie przedłużenia kadencji samorządu osiedla Kortowo oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu.

4.       Sprawy różne:

  • pismo Pana P. Z. w sprawie problemu  szkód, bezpieczeństwa na działkach przy ul. R.
  • Materiał pn.: Alkohol, a bezpieczeństwo publiczne.
  • Pismo Pana W. J. w sprawie bezpieczeństwa na placach zabaw w Olsztynie.
  • sprzeciw Rady Osiedla Podleśna w sprawie modernizacji drogi dojazdowej (projekt OBO VI edycji).
  • Pismo w sprawie oddelegowania radnych do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
  • Pismo Pana T. S. w sprawie VI edycji OBO – dotyczące projektu Nr 116.

5.       Omówienie materiałów sesyjnych :

  • raportu ewaluacyjnego z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO 2019.

 

Protokół:
Obecność: K. Prawa - 25.02.19.pdf

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedz. Komisji Prawa i Bezpieczeństwa 25.02.19
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-02-21 10:55:23
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2019-02-21
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-05-24 12:12:13