• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.72.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - stan utrzymania Parku Podzamcze

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2019-02-18

Data odpowiedzi: 2019-03-04

Treść wniosku:

Mając na względzie stan czystości i utrzymania Parku znajdującego się na terenie Podzamcza, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie i przesłanie następujących informacji w przedmiocie:

1. jaki podmiot jest obecnie odpowiedzialny za utrzymanie i porządkowanie tej części miasta,

2. jeśli jest to podmiot zewnętrzny – w jaki sposób otrzymał zlecenie do jego wykonania,

3. jaki jest sposób wynagradzania podmiotu zobowiązanego do oczyszczania i utrzymania tej części miasta (wysokości kwot),

4. jaki jest harmonogram sprzątania parku (szczegółowy),

5. w jaki sposób ustalono dla Wykonawcy efekty i standardy działania w zakresie sprzątania i utrzymania Parku i jakie zostały przewidziane procedury weryfikacyjne sposobu wykonywania zadania,

6. kto jest odpowiedzialny za weryfikację wykonywania tego zadania w podmiocie je wykonującym,

7. kto jest odpowiedzialny za kontrolę sposobu wykonywania zadania z ramienia urzędu miasta,

8. kiedy odbyła się ostatnia wizja lokalna bądź inne działanie pracowników urzędu miasta mające na celu sprawdzenie sposobu wykonywania zadania – proszę o kopię dokumentów, które utrwaliły tę kontrolę


Treść odpowiedzi:
DOCX, 103,96 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.72.2019 Wniosek - stan utrzymania Parku Podzamcze
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-19 14:23:34
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2019-02-18
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-03-08 09:42:41