UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: V/64/19
Data podjęcia: 27-02-2019
Data opublikowania: 06-03-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 1231
Data wejścia w życie: 21-03-2019
Tytuł Uchwały:
 
zmieniająca uchwałę nr XLVI/906/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wyminie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olszyna”
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: V/64/19 zmieniająca uchwałę nr XLVI/906/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wyminie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olszyna”
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-02-19 08:20:48
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2019-02-19
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-03-13 13:44:41