• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.70.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - inwestycje mieszkaniowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-02-14

Data odpowiedzi: 2019-02-22

Treść wniosku:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Ile wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących złożyli do tej pory inwestorzy w Państwa gminie?

2. Czy wnioski spełniały wymagania formalne, o których mowa w tej ustawie?

3. Czy oraz w jakim zakresie wzywano inwestorów do uzupełnienia braków?

4. Ilu wnioskom nadano bieg?

5. Ile wniosków pozostawiono bez rozpoznania?

6. Czy wnioskodawca jest podmiotem publicznym czy prywatnym?

7. Czy oraz ile podjęto uchwał o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub uchwał odmawiających?

8. Czy rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych? Jeśli nie – czy trwają prace nad podjęciem takiej uchwały lub czy gmina ma zamiar przystąpić do takich prac?


Treść odpowiedzi:
DOC, 455,04 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.70.2019 Wniosek - inwestycje mieszkaniowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-18 15:01:13
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-02-14
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-02-25 09:49:08