• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.67.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenie na budowę działka 128/1 obręb 63 i działka 53/3 obręb 63

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-02-14

Data odpowiedzi: 2019-02-18

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- czy dla obszaru obejmującego min. działki 128/1 obręb 63 oraz 53/3 obręb 63 toczy się obecnie postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę lub takie postępowanie zostało wydane w roku 2019?

Treść odpowiedzi:
DOC, 86.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.67.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę działka 128/1 obręb 63 i działka 53/3 obręb 63
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-15 15:08:20
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-02-14
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-02-20 09:53:35