• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.65.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - skan protokołu - budowa ul. Towarowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2019-02-12

Data odpowiedzi: 2019-02-14

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej – skanu „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” dotyczącego zamówienia pod nazwą:

„Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna Numer referencyjny: ZP.271.1.72.2015G. Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna w zakresie wykonywania i wykończenia robót budowlanych określonych jako:

1) Budowa ul. Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Budowlaną (łącznie ze skrzyżowaniem) do projektowanej obwodnicy Olsztyna.

2) Przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda (łącznie ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Budowlaną (bez skrzyżowania)

3) Przebudowa ul. Budowlanej w Olsztynie,

4) Budowa zbiornika retencyjnego (przy ul. Budowlanej) pozwalającego na bezproblemowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Towarowej.


Treść odpowiedzi:
PDF, 648,59 KB metryczka
PDF, 1,42 MB metryczka
DOC, 88 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.65.2019 Wniosek - skan protokołu - budowa ul. Towarowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-13 13:43:50
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2019-02-12
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2019-12-18 15:08:05