• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.64.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - skan protokołu - przebudowa ul. S. Pieniężnego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2019-02-12

Data odpowiedzi: 2019-02-14

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej – skanu „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” dotyczącego zamówienia pod nazwą:

Przebudowa układu ulicznego w centrum Olsztyna ul. S. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba. Numer referencyjny: ZP.271.1.37.2016.G

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic: S. Pieniężnego na całej długości (od al. Piłsudskiego do ul. Szrajbera i ul. Staszica wraz z mostem św. Jakuba, według dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, w ramach projektu pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności)

2.Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów i zmieniającymi je Warunkami Szczególnymi.

3.Wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

4.Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej oraz SIWZ.


Treść odpowiedzi:
PDF, 600,47 KB metryczka
PDF, 942,56 KB metryczka
DOCX, 79,18 KB metryczka
DOC, 90.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.64.2019 Wniosek - skan protokołu - przebudowa ul. S. Pieniężnego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-13 12:41:17
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2019-02-12
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2019-12-20 12:13:53