• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.63.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - skan protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2019-02-12

Data odpowiedzi: 2019-02-14

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej – skanu „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” dotyczącego zamówienia pod nazwą:

1. „Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) w Olsztynie. Inwestycja obejmuje nowy odcinek przebiegu drogi wojewódzkiej, który realizowany będzie w ramach połączenia istniejącej ul. Pstrowskiego w Olsztynie z węzłem drogowym „Pieczewo” w ciągu obwodnicy Olsztyna.

2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów i zmieniającymi je WarunkamiSzczególnymi”


Treść odpowiedzi:
PDF, 600,47 KB metryczka
PDF, 5,27 MB metryczka
DOC, 90.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.63.2019 Wniosek - skan protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-02-13 12:16:09
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2019-02-12
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2019-12-18 15:09:16